درمان تحت بيهوشی و آرامبخشی

درمان تحت بيهوشی و آرامبخشی

فيشورسيلانت

فیشورسیلانت

ارتودنسي پيشگيری

ارتودنسي پيشگيری
دکتر سهیل سالاری و دکتر شقایق لوح

آشنایی با دکتر شقایق لوح

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر شقایق لوح متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان می باشند؛ ایشان دارای چندین مقاله تخصصی در journal of contemporary dental practice  و progress in orthodontics می باشند. دکتر لوح عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ایران می باشند.

قبل بعد

پاکسازی

قبل بعد

دندانپزشکی

قبل بعد

ایمپلنت

خدمات دندانپزشکی کودکان

دکتر سهیل سالاری و دکتر شقایق لوح

دندانپزشکی کودکان شاخه ای از علم دندانپزشکی است که به بررسی بیماری های دهان و دندان در سنین کودکی تا نوجوانی می پردازد متاسفانه  هزینه های بالای دندانپزشکی از یک سو و کم توجهی خانواده ها به مساله سلامت دهان و دندان کودکان از سوی دیگر مشکلات زیادی را برای افراد در بزرگسالی می نماید همین امر این روزها سبب شده نگاه مردم و متخصصان بیش از هر زمان دیگری به این شاخه از علم دندانپزشکی معطوف شود.

فلورایدتراپی

فلورایدتراپی

ترميم های همرنگ دندان

ترميم های همرنگ دندان

تكنيک های ويژه كودكان غير همكار

تكنيک های ويژه كودكان غير همكار

اتاق ويژه بازی كودكان

اتاق ويژه بازی كودكان

فضانگهدار ارتودنسی

فضانگهدار ارتودنسی

تشخيص زودهنگام ناهنجاری های دندانی - فكی

تشخيص زودهنگام ناهنجاری های دندانی - فكی

دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و اطفال

اخبار و مقالات تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و اطفال دکتر شقایق لوح